Studie regenerace území v pásmu barokního opevnění Dejvice - Pražský hrad

Studie regenerace území bývalého barokního opevnění severně od areálu Pražského hradu, zabývající se dopravním zklidněním prostoru, zapojením bastionů do okruhu atraktivit oblasti Hradu a dořešením vztahů území k připravované stavbě Městského okruhu v oblasti Prašného mostu.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Valouch

Datum: 2001