Ověřovací urbanistická studie Horní Počernice – Na Chvalce

Ověřovací urbanistická studie nízkopodlažní obytné zástavby v západní části Horních Počernic.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková

Klient: GAUDÍ s.r.o.

Datum: 02/2000