Areál volného času a zábavy v Praze - Lahovicích

Každá doba přináší myšlenky současníků na nové uspořádání svého prostředí, města či krajiny. Část těchto představ se uskuteční a vepíše se do charakteru a tváře krajiny - buď na čas, nebo na věky, část zůstane nerealizována. Rozhodující pro vznik nové hodnoty v území je jasná představa o budoucím projektu a vhodné podmínky a prostředky pro jeho realizaci.
Autoři této studie jsou vedeni záměrem zhodnotit a nově využít velkou část území v atraktivní poloze na soutoku Vltavy a Berounky. Jsou si vědomi omezení a podmínek, vyplývajících z polohy v inundačním území obou řek. Proto přicházejí s myšlenkou, která do této oblasti může vnést novou hodnotu a atraktivitu širšího významu a která zároveň respektuje přírodní podmínky a průchodnost území velkými vodami.
Programem je vybudování moderního polyfunkčního areálu volného času, jehož jádrem bude zábavní park, zaměřený především na svět dětí, jejich představy, zájmy a vnímání. Doplňujícím programem budou zejména sportovní a rekreační aktivity, široká škála kulturních a zábavních aktivit včetně nezbytných technických a doplňkových zařízení.
Klient: soukromý subjekt

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Heidler, Ing. arch. Ehl, Ing. arch. Sedláčková
Datum: 1998