Urbanistická studie Nebušice - severozápad

Urbanistická studie rozvoje severozápadní oblasti městské části Praha – Nebušice

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1997