Urbanistické studie Černý Most – Praha 14

Dílčí urbanistické studie, řešící rozvoj východní oblasti městské části Praha 14 – Černý Most východ s obchodně - společenským centrem CCM, severní část oblasti s obchodními areály Makro, Hornbach Electroworld a další a návrh situování komerčních objektů podél tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1993 - 1995