Urbanistická studie Praha-Karlín (U nádražní lávky-Pobřežní)

Urbanistická zastavovací studie území západní části Rohanského ostrova v Karlíně.

Klient: AHI s.r.o.

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1995