Urbanistická studie Smíchov

Urbanistická studie přestavby centrální a jižní části Prahy 5 – Smíchova na novou městskou čtvrť.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek, ing. Sadílek

Datum: 1994