Urbanistická studie Dolní Měcholupy – Ke slatinám

Variantní urbanistická studie možnosti využití území pro obytnou a komerční zástavbu

Klient: soukromý subjekt

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl

Datum: 1992