... tak je zase další rok za námi ...

Přestože strašidlo ekonomické krize obchází Evropou a projevuje se samozřejmě i v tomto oboru, naše architektonická kancelář čelila nepříznivému období roku 2011 celkem úspěšně.

Kontinuálně jsme spolupracovali na probíhající přípravě významných dopravních staveb – na dokumentaci Městského okruhu, kde jsme zpracovali mimo jiné úpravu řešení parku nad vyústěním tunelu Blanka na Prašném mostě a návrh pěší lávky nad alternativním řešením trasy MO mezi Trojou a Pelc Tyrolkou. Pro DUR Radlické radiály jsme zpracovali čistopis celkového urbanistického řešení a architektonické řešení některých dílčích objektů – např. pěších lávek v křižovatce Nové Butovice. Čistopis DUR byl zpracován rovněž pro budoucí komunikační propojení Evropská - Svatovítská v Dejvicích. Našimi partnery zde byly společnosti SATRA s.r.o. a PUDIS a.s.

Počátkem roku jsme se SATROU dokončili Ověřovací studii Troja – Pelc Tyrolka, na kterou navázala práce pro Univerzitu Karlovu, řešící výhledové dopravně-urbanistické vztahy kampusu UK Pelc Tyrolka.

Nosnou zakázkou letošního roku byla studie Zklidnění a humanizace Severojižní magistrály pro URM HMP (na níž jsme spolupracovali opět se společností SATRA), která přináší vizi rozvoje a regenerace rozsáhlého území, souvisejícího s touto významnou a v mnohém kontroverzní městskou komunikací, probíhající napříč Prahou od Spořilova až po Pelc Tyrolku. Tato rozsáhlá práce bude pokračovat i v roce 2012, kdy by měla být prezentována veřejnosti jako podklad pro širší odbornou i laickou diskusi.

Zajímavá byla spíše komorní práce na Studii řešení okolí Libockého rybníka, která hledala náměty a možnosti úprav a budoucího využití tohoto pěkného a charizmatického koutu Prahy.

V létě proběhla realizace mateřské školy Bílá Hora v ul. Za oborou na Malém Břevnově (realizační projekt zpracovala společnost D-plus). Během realizace se v podstatě podařilo dodržet původní koncepci návrhu (přestože jsme dostali pouze minimum prostoru pro autorské dozory a spolupráci při realizaci), jediným větším zásahem je, že nebylo realizováno horní prosklení vstupní haly školky a prostor tak poněkud ztratil onu vzdušnost a transparentnost, kterou jsme od něj očekávali.

Určitým „bonbónkem“ byla pro nás práce na rekonstrukci interiéru studentského klubu CARBON v budově VŠCHT v Praze – Dejvicích (Technická 3 – suterén), na které jsme spolupracovali s vítězi workshopu – studenty architektury Peterem Kobanem a Peterem Panulinem. Realizace, kterou kompletně zajišťovala firma Kouba – interier, dopadla podle našeho názoru nad očekáváni zdařile a proto všechny, kdo tuto stať přečetli, tímto zvu na příležitostnou návštěvu…

S přáním všeho nejlepšího do nového roku

20. 12. 2011                                                                                              

 Ing. arch. Klement Valouch