ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

Klient: MÚ Dolní Kralovice

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 10/2019

 

Předmětem řešení je zpracování architektonicko-urbanistické parcelační studie pro rozvojové území „Na Chmelnici“ v severní části obce Dolní Kralovice. Území bude využito pro výstavbu individuálních rodinných domů v souladu s podmínkami zadavatele a platným územním plánem obce.