Územní plán zóny Praha – Libuš

Územní plán rozvoje bytové zástavby v Praze – Libuši a následné projekty dílčích částí území

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Stanislav Heidler

Datum: 1985