Urbanistická studie Smíchov - Centrum

Urbanistická studie přestavby centrální části Smíchova – bývalé továrny Tatra Smíchov na nové obchodně – společenské centrum.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch , ing. arch. Sedláčková, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek

Datum: 1990