Projekty z roku 1992

Urbanistická studie Dolní Měcholupy – Ke slatinám

Variantní urbanistická studie možnosti využití území pro obytnou a komerční zástavbu

Klient: soukromý subjekt

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl

Datum: 1992

Urbanistická studie Střížkovská - Davídkova

Urbanistická studie oblasti kolem ulic Střížkovská a Davídkova v Praze 8.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler

Datum: 1992