Projekty z roku 1997

Urbanistická studie Smíchov - Centrum

Urbanistická studie přestavby centrální části Smíchova – bývalé továrny Tatra Smíchov na nové obchodně – společenské centrum.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch , ing. arch. Sedláčková, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek

Datum: 1990

Urbanistická studie Nebušice - severozápad

Urbanistická studie rozvoje severozápadní oblasti městské části Praha – Nebušice

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1997

Urbanistická studie Dlážděnka

Urbanistická studie rozvoje a dostavby území na návrší Dlážděnky v Praze – Troji a Kobylisích

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. Merta, ing. Thomasová

Datum: 1997