Projekty z roku 2019

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

Klient: MÚ Dolní Kralovice

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 10/2019

 

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI

Datum: 06/2019