Urbanistické projekty, územní plány

Územní ověřovací studie Troja – Pelc Tyrolka

Ověřovací územní studie rozvojového území V Praze – Troji a Libni, řešící rozvojové rezervy nového kampusu University Karlovy Pelc-Tyrolka a navazující parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu. V oblasti Troji se řešení zabývá především využitím ploch podél Vltavy pro sportovně-rekreační aktivity a zeleň, jižně od stávající zástavby Troje řeší rozvojové plochy nízkopodlažní a rodinné obytné zástavby s rekreačním zázemím a vybaveností.

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Soutěžní návrh pro ideovou soutěž přestavby industriálního území a areálu ruzyňských kasáren na novou obytnou čtvrť – návrh postoupil do posledního kola výběru, ale nebyl oceněn.

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. arch. Jiřina Sedláčková, Viktor Valouch

Datum: 08/2010

Obytný soubor Khilda – Ammán – Jordánsko

Soutěžní návrh obytné zástavby ve čtvrti Khilda v hlavním městě Jordánska – Ammánu

Mezinárodní urbanisticko – architektonická soutěž - 2. Cena

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Jiří Kos, ing. arch. Zdeněk Kotas, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiří Vasiluk

Datum: 1984

Urbanistická studie Dolní Měcholupy – Ke slatinám

Variantní urbanistická studie možnosti využití území pro obytnou a komerční zástavbu

Klient: soukromý subjekt

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl

Datum: 1992

Urbanistická studie Střížkovská - Davídkova

Urbanistická studie oblasti kolem ulic Střížkovská a Davídkova v Praze 8.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler

Datum: 1992

Urbanistická studie Smíchov

Urbanistická studie přestavby centrální a jižní části Prahy 5 – Smíchova na novou městskou čtvrť.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek, ing. Sadílek

Datum: 1994

Urbanistická studie Praha-Karlín (U nádražní lávky-Pobřežní)

Urbanistická zastavovací studie území západní části Rohanského ostrova v Karlíně.

Klient: AHI s.r.o.

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1995

Územní plán SÚ Praha - Horní Počernice

Územní plán sídelního útvaru Horní Počernice + urbanistické studie dílčích rozvojových oblastí Horních Počernic.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Sedláčková, ing. Rittenauer – DHV CR, ing. Thomasová – PPU Babtie

Datum: 1996

Urbanistické studie Černý Most – Praha 14

Dílčí urbanistické studie, řešící rozvoj východní oblasti městské části Praha 14 – Černý Most východ s obchodně - společenským centrem CCM, severní část oblasti s obchodními areály Makro, Hornbach Electroworld a další a návrh situování komerčních objektů podél tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1993 - 1995

Syndikovat obsah