Urbanistické projekty, územní plány

Urbanistické studie Černý Most – Praha 14

Dílčí urbanistické studie, řešící rozvoj východní oblasti městské části Praha 14 – Černý Most východ s obchodně - společenským centrem CCM, severní část oblasti s obchodními areály Makro, Hornbach Electroworld a další a návrh situování komerčních objektů podél tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1993 - 1995

Urbanistická studie Dlážděnka

Urbanistická studie rozvoje a dostavby území na návrší Dlážděnky v Praze – Troji a Kobylisích

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. Merta, ing. Thomasová

Datum: 1997

Urbanistická studie Nebušice - severozápad

Urbanistická studie rozvoje severozápadní oblasti městské části Praha – Nebušice

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1997

Areál volného času a zábavy v Praze - Lahovicích

Každá doba přináší myšlenky současníků na nové uspořádání svého prostředí, města či krajiny. Část těchto představ se uskuteční a vepíše se do charakteru a tváře krajiny - buď na čas, nebo na věky, část zůstane nerealizována. Rozhodující pro vznik nové hodnoty v území je jasná představa o budoucím projektu a vhodné podmínky a prostředky pro jeho realizaci.

Urbanistická studie: Praha - Pelc Tyrolka

Urbanistická studie rozvojové oblasti mezi předpolím mostu Barikádníků (VŠ areál University Karlovy) a předpolím Nového Trojského mostu s vyústěním tunelu Blanka

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - Odbor městského investora MHMP

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, SATRA – ing. arch. Picek, A+R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza

Datum: 1998

Ověřovací urbanistická studie Horní Počernice – Na Chvalce

Ověřovací urbanistická studie nízkopodlažní obytné zástavby v západní části Horních Počernic.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková

Klient: GAUDÍ s.r.o.

Datum: 02/2000

Studie regenerace území v pásmu barokního opevnění Dejvice - Pražský hrad

Studie regenerace území bývalého barokního opevnění severně od areálu Pražského hradu, zabývající se dopravním zklidněním prostoru, zapojením bastionů do okruhu atraktivit oblasti Hradu a dořešením vztahů území k připravované stavbě Městského okruhu v oblasti Prašného mostu.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Valouch

Datum: 2001

Urbanistická studie Smíchov-jih

Komplexní urbanistická studie rozvojového a přestavbového prostoru jižní části Smíchova mezi Knížecí a Hlubočepy, Dívčími Hrady a Císařskou loukou.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Machačová, ing. J. Thomasová

Datum: 2002

Obytná skupina Praha - Pitkovičky

Zastavovací urbanistická studie obytné zástavby jako podklad k návrhu na změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Přístav Praha-Smíchov

Urbanisticko – architektonická studie využití území západního břehu Smíchovského přístavu pro bydlení a vybavenost - podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy

Klient: České přístavy a.s.

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Syndikovat obsah