Urbanistické projekty, územní plány

Urbanistická studie VRÚ Radlice - Jinonice

Komplexní urbanistická studie území souvisejícího se stavbou Radlické radiály v Praze 5

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Aleš Merta, ing. Jan Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2001 - 2003

Obytná skupina Praha - Vinoř

Zastavovací studie obytné skupiny řadových rodinných domů v Praze – Vinoři při ul. V žabokřiku

Klient: UNIGA – CZ a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Obytný areál Mandava – Štiřín

Urbanistická studie lokality zástavby rodinných vil a řadových rodinných domů.

Klient: SKANSKA a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2004

Urbanistická ověřovací studie území Čína v Praze - Hloubětíně

Urbanistická studie využití území Čína v bývalé průmyslové oblasti Vysočany – Hloubětín pro novou obytnou čtvrť – podklad pro výjimku ze stavební uzávěry VRÚ Vysočany.

Klient: Kavčí Hory a.s., IMOS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Urbanistická studie VRÚ PELC-TYROLKA

Urbanistická studie velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka, řešící rozvojové rezervy vysokoškolského areálu University Karlovy, parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. A. Butovič a kol. – SATRA s.r.o.

Datum: 11/2006

Urbanistická studie Horní Počernice - východ

Urbanistická studie rozvojové oblasti Horní Počernice – východ (cca 200 ha), určené především pro nízkopodlažní a rodinnou obytnou zástavbu, řešení přeložky komunikace II/611. Podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt a Městská část Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, dopravní řešení A.D.O. - ing. J. Lebeda a DIPRO s.r.o., technická infrastruktura PPU Babtie – ing. Thomasová a kol.

Datum: 06/2006

Lysolaje park

Podkladová studie pro návrh změny územního plánu – využití území v Praze – Lysolajích pro lokalitu vilové obytné zástavby.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Urbanistická studie nádraží Smíchov

Urbanistická studie rozvoje a přestavby území severní a západní části železniční stanice Praha – Smíchov na novou polyfunkční městskou čtvrť v širším centru Prahy.

Klient: Smíchov Station Development a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch & Ing. arch. Sedláčková a Ing. arch. Hrůza & Obermann & Landa (A+R SYSTEM s.r.o.), ing. Petr (PUDIS a.s.), ing. Thomasová (PPU s.r.o.)

Datum: 12/2007

Vyhledávací studie vazeb území Bohdalec - Slatiny v Praze

Vyhledávací studie nových urbanistických, dopravních a prostorových vazeb rozvojového území Bohdalec – Slatiny na okolní urbanistickou strukturu – rozbor problematiky a podklad pro zadání územní studie této oblasti.

Klient: Městská část Praha 10

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 07/2007

Studie ověření situování výškových objektů v území nádraží Smíchov v Praze 5

Rozbor problematiky výškových staveb obecně a z hlediska podmínek Prahy, variantní ověření podmínek pro situování těchto staveb v rámci rozvojového prostoru US Nádraží Smíchov.

Klient: SEKYRA GROUP a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch a Ing. arch. Sedláčková, Ing. arch. Hrůza, ing arch. Obermann a Ing. arch. Landa (A+R SYSTEM s.r.o.)

Datum: 05/2007

Syndikovat obsah