Urbanistické projekty, územní plány

Zklidnění oblasti Křižovnického náměstí

Rozbor urbanistického vývoje, rešerše starší dokumentace a plánů, rozbor současných podmínek a limitů pro řešení problematiky dopravního zklidnění oblasti Křižovnického náměstí, Karlových Lázní a Smetanova nábřeží v Praze, náměty na možnosti řešení tunelových tras pobřežních komunikací a jejich hodnocení. Práce byla prozatím ukončena v rozpracovanosti s ohledem na předpokládanou náročnost reálného technického řešení (varianta B Straroměstského tunelu).

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy – OMI – kooperace pro SATRA s.r.o.

Urbanistická studie Smíchov - Centrum

Urbanistická studie přestavby centrální části Smíchova – bývalé továrny Tatra Smíchov na nové obchodně – společenské centrum.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch , ing. arch. Sedláčková, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek

Datum: 1990

Soutěž Bubenské nábřeží - Praha - Holešovice

Soutěžní návrh na přestavbu Bubenského nábřeží a území tržnice - odměna

autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1987

Územní plán zóny Praha – Libuš

Územní plán rozvoje bytové zástavby v Praze – Libuši a následné projekty dílčích částí území

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Stanislav Heidler

Datum: 1985

Urbanistická studie LESOPARK – CHOMUTOV

Urbanistická studie rozvoje rekreačního areálu a zoologické zahrady v Chomutově

Klient: Ministerstvo kultury a Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Jaroslav Horký

Datum: 1985

Urbanistická zastavovací studie: KUVAIT – COASTAL STRIP

Soutěžní návrh obytné zástavby části nové rezidenční čtvrti v Kuvaitu – 2. cena

Autoří: Ing. arch. Fibiger, ing. arch. Vasiluk, Ing.arch. Valouch, ing. Rittenauer

Rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice

Soutěžní návrh rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice - 1. cena v mezinárodní soutěži

autoři: Ing. arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1985

Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ

Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ
Územní studie regenerace území Kolbenova City Development - bývalých továren ČKD v Praze Vysočanech. Koncepce přeměny „brownfields“ na novou polyfunkční městskou obytnou čtvrť s vazbou na stanici metra Kolbenova a na rekreační plochy zeleně podél Rokytky.
Klient: Kolbenova City Development a.s.
Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. J. Míka (PROMIKA), ing. J. Thomasová (PPU s.r.o.)
Datum: 09/2008

Studie úpravy okolí Libockého rybníka

Studie námětů na řešení a regeneraci území v okolí Libockého rybníka v Praze 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2011

Urbanistická studie prostoru kolem křižovatky Prašný most

Urbanisticko – architektonické řešení a úpravy prostoru kolem mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu Prašný most v Praze 6.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Arnošt Zeman, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 07/2010

Syndikovat obsah