Dopravně-urbanistické projekty

Dopravně – urbanistická studie Praha 6 - Vokovice

Zpracování dopravně – urbanistické studie Vokovic bylo iniciováno dlouhodobými kapacitními problémy komunikační sítě a zejména připojení celé oblasti v jediné křižovatce ul. Vokovické a Evropské. Situace je dále zhoršována jednak častým využíváním spojky ul. Na Krutci ve směru Jenerálka - Evropská a jednak nárazovými špičkami příjezdů a odjezdů rekreačně – sportovního areálu Džbán.

V I. etapě dopravně – urbanistické studie byly vytypovány návrhy na zlepšení dopravní situace ve Vokovicích.

Urbanisticko – architektonická studie okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Dopravně - urbanistická studie a hodnocení variant řešení prostoru v Broumarské ulici při kostele sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích.

Klient: Městská část Praha 14

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jan Kašík – DHV CR s.r.o.

Datum: 2005

Parter Bělohorské ulice v Praze 6

Dopravně – urbanistické studie úpravy parteru Bělohorské ulice V Praze 6 – Břevnově.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. L. Čabrádek, ing. R. Valenta – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Dopravně urbanistická studie Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení území v trase Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus – SATRA s.r.o.

Datum: 2005

EIA silniční okruh stavba 520

Podklady pro hodnocení EIA Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520) – hodnocení ÚPD dotčených obcí a vlivu trasy na urbanizaci.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2007

Dopravně urbanistická studie souvisejícího území Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení širšího a souvisejícího území Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus, Michal  Jaňour – SATRA s.r.o.

Datum: 06/2007

Studie alternativní trasy dálnice D3

Zpracování podkladů pro hodnocení vlivů ověřované alternativní trasy dálnice D3 – alternativa PROMIKA 2008 – na stávající urbanizaci a rozvojové záměry dotčených sídel.

Klient: ŘSD ČR, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 10/2008

Vyhledávací studie tras Severní radiály

Vyhledávací dopravně-urbanistická studie doplnění severní části hlavní sítě komunikací o nové radiální vztahy a komunikační trasy – obchvat centra Dejvic Svatovítská – Evropská – Podbabská – Kamýcká, propojení Kamýcká – Bohnice, propojení Trojská – Kobylisy – Čimice – Silniční okruh kolem Prahy a propojení Libeňská spojka – Kobylisy – Čimice – SOKP.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - OMI - kooperace pro PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 06/2008

Vysočanská radiála

Dopravně-urbanistická ověřovací studie řešení Vysočanské radiály v úseku Městský okruh - Kbelská

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro D-plus s.r.o. a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus (SATRA s.r.o.)

Datum: 12/2008

Městský okruh – stavba 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála

Urbanistické řešení prostoru křižovatky Jarov - Českobrodská Městského okruhu.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - OMI – kooperace pro SATRA s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník (SATRA), Ing. Petr Hanuš, Ing. Martin Daniel (Mott MacDonald), vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 09/2009

Syndikovat obsah