Areály, menší urbanistické celky

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 02/2017

Architektonická studie rodinné vinařské usedlosti, zahrnující obytný objekt, výrobní část vinařství a rekreační rodinné domky včetně celkového řešení areálu vinic a sadů v Zaječí (JM).

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – Odbor technické infrastruktury

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Zpracováno pro Satra s.r.o.

Datum: 01/2016

Studie využití prostoru bývalé skládky komunálního odpadu ve Slivenci a Velké Chuchli v Praze pro volnočasový a rekreační areál.

PIETNÍ PARK ZLIČÍN

PIETNÍ PARK PRO ZVÍŘATA CHOVANÁ V DOMÁCÍCH CHOVECH – PRAHA ZLIČÍN - DUR

Klient: Benefit Development a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2013

ANALÝZA PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE DŽBÁN PRO VEŘEJNÉ SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – IDEOVÉ ZÁMĚRY A MOŽNÉ ATRAKTIVITY AREÁLU A OKOLÍ

ANALÝZA PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE DŽBÁN PRO VEŘEJNÉ SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – IDEOVÉ ZÁMĚRY A MOŽNÉ ATRAKTIVITY AREÁLU A OKOLÍ

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 02/2020

 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PARCELACE LOKALITY „NA CHMELNICI“ V DOLNÍCH KRALOVICÍC

Klient: MÚ Dolní Kralovice

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 10/2019

 

Soutěž – Onkologické centrum FN Motol

Soutěžní návrh dětské onkologické centrum a onkologickou kliniku dospělých Fakultní nemocnice Motol.

Autoři: ing. arch. Benda, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, ing. arch. Valouch

Datum: 1990

Studie Suchdol – Internacionální ul.

Urbanistická studie s regulačními podmínkami pro dostavbu hlavních městských prostorů v centru městské části Prahy – Suchdola.

Klient: Městská část Praha - Suchdol

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1995

Soutěž na ideové řešení areálu Chvalského zámku

Urbanisticko - architektonický návrh využití areálu Chvalského zámku v Horních Počernicích – soutěžní návrh – 1. cena

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1996

Areál ČSOB v Praze - Radlicích

Zastavovací vyhledávací studie areálu ČSOB v Praze – Radlicích

Klient: CECOPRA a.s.

Autor: ing. arch. K. Valouch, spolupráce SIA – ing. arch. R. Kousal

Datum: 2003

Ověřovací objemová studie budovy úřadu MČ Prahy 10

Ověřovací objemová studie nové budovy radnice Městské části Praha 10 ve Strašnicích

Klient: Městská část Praha 10

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Syndikovat obsah