Městský parter, parky

Studie řešení parteru Břevnov - Tejnka

Studie řešení parteru v oblasti Břevnov – Tejnka jako podklad pro projekt opravy komunikací. V rámci projektu „Opravy komunikací v oblasti Břevnova – zprac. VIN Consult s.r.o. ing. Biegl – je řešeno i území vyhlášené památkové zóny Tejnka. Toto území, zahrnující oblast ulic Nad Tejnkou, Za Strahovem a U dvora je zejména z hlediska památkové ochrany velmi exponované. Územím prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku u Červeného Újezda, která se postupně obnovuje.

Podzemní hromadné garáže a řešení parteru Praha 6 – Dejvická ul

Dopravně-urbanistická studie kapacitních variant návrhu a umístění podzemních hromadných garáží a řešení parteru Dejvické třídy V Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, ing. Jana Machačová – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Podzemní garáže a řešení parteru Praha 10 - Čechovo náměstí

Studie řešení parteru náměstí jako hlavní shromažďovací prostor Prahy 10 s podzemním parkingem.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. K. Valouch

Datum: 2005

Parter a podzemní garáže Puškinovo náměstí - Praha 6

Návrh podzemních garáží a řešení parteru Puškinova náměstí v Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. K. Valouch, ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s.

Datum: 2005 - 2006

Parter ulice K Matěji - Praha 6

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru ulice K Matěji v okolí Hendlova dvora a kostela sv. Matěje v Praze 6 na Babě.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 11/2005

Urbanisticko – architektonická studie okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Dopravně - urbanistická studie a hodnocení variant řešení prostoru v Broumarské ulici při kostele sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích.

Klient: Městská část Praha 14

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jan Kašík – DHV CR s.r.o.

Datum: 2005

Parter Bělohorské ulice v Praze 6

Dopravně – urbanistické studie úpravy parteru Bělohorské ulice V Praze 6 – Břevnově.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. L. Čabrádek, ing. R. Valenta – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Studie hromadných garáží a parteru náměstí Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích

Variantní urbanistická studie řešení podzemních hromadných garáží a uspořádání parteru nám. Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2006

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole
Studie návrhu pietního území a hřbitova při kapli sv. Václava v Praze – Suchdole – podklad pro návrh změny územního plánu hl. m. Prahy.
Klient: Městská část Praha - Suchdol
Autor: Ing. arch. Klement Valouch
Datum: 06/2006

Návrh parteru Střešovice - Baterie III

Návrh řešení rekonstrukce parteru ulic Nad hradním vodovodem, Starostřešovická a Pod Bateriemi v Praze – Střešovicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. D. Merta – PUDIS a.s.

Datum: 11/2006

Syndikovat obsah