Městský parter, parky

Parter a podzemní garáže Puškinovo náměstí - Praha 6

Návrh podzemních garáží a řešení parteru Puškinova náměstí v Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. K. Valouch, ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s.

Datum: 2005 - 2006

Parter ulice K Matěji - Praha 6

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru ulice K Matěji v okolí Hendlova dvora a kostela sv. Matěje v Praze 6 na Babě.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 11/2005

Urbanisticko – architektonická studie okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Dopravně - urbanistická studie a hodnocení variant řešení prostoru v Broumarské ulici při kostele sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích.

Klient: Městská část Praha 14

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jan Kašík – DHV CR s.r.o.

Datum: 2005

Parter Bělohorské ulice v Praze 6

Dopravně – urbanistické studie úpravy parteru Bělohorské ulice V Praze 6 – Břevnově.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. L. Čabrádek, ing. R. Valenta – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Studie hromadných garáží a parteru náměstí Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích

Variantní urbanistická studie řešení podzemních hromadných garáží a uspořádání parteru nám. Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2006

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole
Studie návrhu pietního území a hřbitova při kapli sv. Václava v Praze – Suchdole – podklad pro návrh změny územního plánu hl. m. Prahy.
Klient: Městská část Praha - Suchdol
Autor: Ing. arch. Klement Valouch
Datum: 06/2006

Návrh parteru Střešovice - Baterie III

Návrh řešení rekonstrukce parteru ulic Nad hradním vodovodem, Starostřešovická a Pod Bateriemi v Praze – Střešovicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. D. Merta – PUDIS a.s.

Datum: 11/2006

Zelený pás Dejvic - II. a III. etapa

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru tzv. „Zeleného pásu Dejvic“ v prostoru ul. Thákurovy v Praze 6 – II. etapa mezi ul. Evropskou a Seminární, III. etapa – předpolí Arcibiskupského semináře mezi Seminární a Salabovou ulicí.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum:  01/2006

Tři prostory v Praze 6

Studie námětů na řešení a regeneraci parteru prostorů v Praze 6 – park při ul. Moravanů v Novém Břevnově, náměstíčko při ul. V středu ve Vokovicích a prostor Vokovické návsi při ul. Ke dvoru.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Rozšíření hřbitova v Praze 9 - Horních Počernicích

Studie rozšíření stávajícího hřbitova v Horních Počernicích a umístění nové obřadní síně – podkladová studie pro změnu územního plánu.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2008

Syndikovat obsah