Městský parter, parky

Urbanistická studie LESOPARK – CHOMUTOV

Urbanistická studie rozvoje rekreačního areálu a zoologické zahrady v Chomutově

Klient: Ministerstvo kultury a Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Jaroslav Horký

Datum: 1985

Studie úpravy Smetanova nábřeží

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

autoři: Ing. arch. Fibiger, Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl, ing. arch. Heidlerová, ing. Sadílek

datum: 1983

LESOPARK CHOMUTOV - studie areálu rysů

Studie areálu výběhu rysů lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 1988

Zakrytí trasy Městského okruhu Pelc Tyrolka

Studie zakrytí části povrchové trasy Městského okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Troji a křižovatkou na předmostí mostu Barikádníků a využití území pro rekreační aktivity a zeleň.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 08/2009

Rekonstrukce parku - náměstíčko V středu - Vokovice

Návrh rekonstrukce parteru, zeleně a drobné architektury parku a náměstíčka při ul. V středu ve Vokovicích v Praze 6.
Klient: Městská část Praha 6
Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Ing. arch. Jiřina Sedláčková
Datum: DUR 12/2008, DSP 06/2009, realizace 10/2010

Studie úpravy okolí Libockého rybníka

Studie námětů na řešení a regeneraci území v okolí Libockého rybníka v Praze 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2011

SOUTĚŽ REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

SOUTĚŽ REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2016

Soutěžní návrh revitalizace historického náměstí v Mnichově Hradišti – bez ocenění.

LESOPARK CHOMUTOV - studie zimoviště vodních ptáků

Studie areálu zimoviště vodních ptáků lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Stanislav Heidler, ing. arch. Jiří Ehl

Datum: 1989

LESOPARK CHOMUTOV - studie areálu losů

Studie areálu výběhu losů lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jan Fibiger

Datum: 1985

LESOPARK CHOMUTOV - studie prostoru podél Kaštanky

Studie parkových úprav prostoru podél Kaštanky lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 1985

Syndikovat obsah