Soutěže, variantní návrhy

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2015

Návrh oceněn 3. cenou.

Cílem a smyslem navrhovaného uspořádání a revitalizace náměstí je vrátit mu charakter živého společenského prostoru a místa pro různé aktivity a příležitosti městského života. K tomu by měly sloužit tyto dílčí návrhy a prostředky:

·         redukce rozsahu ploch vymezených pro automobilovou dopravu a parkování

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 09/2015

Návrh nedopatřením odevzdán po termínu - neposuzován.

Historické náměstí v Řevnicích má svůj osobitý charakter – parkový střed + městské pěší plochy po obvodu. Charakteristickým prvkem jsou především lípy – zejména jako aleje po obvodu náměstí – tento specifický fenomén a celkový charakter náměstí se návrh snaží zachovat a posílit.

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Soutěžní návrh pro ideovou soutěž přestavby industriálního území a areálu ruzyňských kasáren na novou obytnou čtvrť – návrh postoupil do posledního kola výběru, ale nebyl oceněn.

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. arch. Jiřina Sedláčková, Viktor Valouch

Datum: 08/2010

Obytný soubor Khilda – Ammán – Jordánsko

Soutěžní návrh obytné zástavby ve čtvrti Khilda v hlavním městě Jordánska – Ammánu

Mezinárodní urbanisticko – architektonická soutěž - 2. Cena

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Jiří Kos, ing. arch. Zdeněk Kotas, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiří Vasiluk

Datum: 1984

Soutěž – Onkologické centrum FN Motol

Soutěžní návrh dětské onkologické centrum a onkologickou kliniku dospělých Fakultní nemocnice Motol.

Autoři: ing. arch. Benda, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, ing. arch. Valouch

Datum: 1990

Soutěž na ideové řešení areálu Chvalského zámku

Urbanisticko - architektonický návrh využití areálu Chvalského zámku v Horních Počernicích – soutěžní návrh – 1. cena

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1996

Výdech vzduchotechniky tunelu Mrázovka – Paví vrch

Soutěžní návrh výdechového objektu vzduchotechniky tunelu Mrázovka v Praze 5 na Pavím vrchu

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 1999

Soutěž Bubenské nábřeží - Praha - Holešovice

Soutěžní návrh na přestavbu Bubenského nábřeží a území tržnice - odměna

autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1987

Urbanistická zastavovací studie: KUVAIT – COASTAL STRIP

Soutěžní návrh obytné zástavby části nové rezidenční čtvrti v Kuvaitu – 2. cena

Autoří: Ing. arch. Fibiger, ing. arch. Vasiluk, Ing.arch. Valouch, ing. Rittenauer

Rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice

Soutěžní návrh rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice - 1. cena v mezinárodní soutěži

autoři: Ing. arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1985

Syndikovat obsah