Obytná skupina Praha - Pitkovičky

Zastavovací urbanistická studie obytné zástavby jako podklad k návrhu na změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003