NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Autorka objektu fontány "Vějíř Žofie Chotkové" - akad. soch. Martina Hozová, spolupráce Jan Paclík

Technologická část fontány: Jan Kuneš

Datum: 12/2012

Studie úpravy parteru a využití prostoru před Píseckou bránou a původní trasy Chotkovy silnice.