STUDIE PĚŠÍ LÁVKY PŘES MĚSTSKÝ OKRUH TROJA

STUDIE PĚŠÍ LÁVKY PŘES MĚSTSKÝ OKRUH TROJA

 Studie provizorní pěší lávka přes Městský okruh – podklad pro změnu DSP stavby Městského okruhu v úseku Špejchar – Pelc Tyrolka.

Klient: SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2011