Vyhledávací studie vazeb území Bohdalec - Slatiny v Praze

Vyhledávací studie nových urbanistických, dopravních a prostorových vazeb rozvojového území Bohdalec – Slatiny na okolní urbanistickou strukturu – rozbor problematiky a podklad pro zadání územní studie této oblasti.

Klient: Městská část Praha 10

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 07/2007