Seznam projektů

PRINCIPY STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ REGULACE V JZ KVADRANTU MUK MALOVANKA

Objednatel: Městská část Praha 6, Odbor územního rozvoje

Zpracovatel: PUDIS a.s. a VHE a spol., s.r.o. – ing. arch. Klement Valouch

STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM – SMÍCHOV - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ÚSEKU MÚK BUCHAROVA – MÚK BUTOVICE

Objednatel: Hlavní město Praha – INV

Zpracovatel: Společnost PUDIS – SATRA

Urbanistické a architektonické řešení VHE a spol., s.r.o. – ing. arch. Klement Valouch

Účelem studie je ve vymezeném úseku připravit k posouzení alternativy ke stavbě Radlické radiály, proti řešení předloženému k územnímu řízení a případně schválené úpravy projektu projednané a schválené Radou HMP implementovat následně do projektu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.

MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA - DÚR

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI, a VHE a spol., s.r.o.

Urbanistické a architektonické řešení staveb 0081 a 8313 ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2022

Dokumentace pro územní rozhodnutí další etapy Městského okruhu v Praze – stavby 0081 – Pelc Tyrolka – Balabenka a 8313 - Libeňská spojka – urbanistické a architektonické řešení.

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI

Datum: 06/2019

Dopravně-urbanistické řešení studie další etapy Městského okruhu v Praze – stavby 0091 – Pelc Tyrolka – Balabenka a 8313 - Libeňská spojka.

DORAVNÍ STUDIE STARÁ RUZYNĚ

Objednatel:        Úřad Městské části Praha 6 – Kancelář architekta

Autor:                  Ing. arch. Klement Valouch

Datum:                12/2018

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

Klient: Městský úřad Říčany

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2018

Studie využití a úprav parteru vybraných veřejných prostranství v obci Struhařov – celkem 16 lokalit různého charakteru od původního jádra obce, rozvojové obytné lokality, místní přírodní, sportovní a rekreační areály, rozšíření hřbitova, cesty do volné krajiny a další.

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

Klient: Hlavní město Praha, odbor INV

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: PUDIS a.s.

Datum: 11/2018

SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

Vypisovatel: Magistrát hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Viktor Valouch, spolupráce ing. Aleš Merta

Datum: 07/2018

Mezinárodní soutěž na řešení Vítězného náměstí v Praze 6.

ANOTACE NÁVRHU:

·      Vítězné náměstí je ústředním bodem Engelovy kompozice - návrh tento význam potvrzuje.

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - ORFD – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autoři: Ing. Pavel Šourek, Ing. Martina Křečková, Bc. Zuzana Boušková, Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2018

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

Klient: OSI MHMP  -  kooperace pro sdružení SATRA - PUDIS

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2018

·         Variantní ověření urbanistického řešení v oblasti propojení tunelů Jinonice a Butovice na Radlické radiále.

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 02/2017

Architektonická studie rodinné vinařské usedlosti, zahrnující obytný objekt, výrobní část vinařství a rekreační rodinné domky včetně celkového řešení areálu vinic a sadů v Zaječí (JM).

REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTORŮ KOLEJE SÁZAVA VŠCHT V PRAZE

REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTORŮ KOLEJE SÁZAVA VŠCHT V PRAZE

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – správa účelových zařízení

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 06/2015 realizace recepce 01/2017

Návrh rekonstrukce vstupních prostorů (vstupní hala, recepce se zázemím) a venkovního atria budovy kolejí Sázava VŠCHT v Kunraticích. Projekt a realizace rekonstrukce recepce a zázemí. (spolupráce ing. Tomáš Zima, dodávka KOUBA-INTERIERY s.r.o.)

OVĚŘOVACÍ STUDIE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU V AREÁLU KASÁREN GENERÁLA PÍKY – PRAHA 6

OVĚŘOVACÍ STUDIE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU V AREÁLU KASÁREN GENERÁLA PÍKY – PRAHA 6

Klient: Ministerstvo obrany ČR - AHNM

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 01/2017

Ověřovací studie umístění nového administrativního objektu MO ČR v areálu kasáren Generála Píky v Dejvicích – doplnění původní prostorové koncepce jižní části Dejvic podle koncepce prof. Antonína Engela.

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

Klient: Městská část Praha 5

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh dopravního zklidnění a urbanisticko-architektonických úprav parteru veřejných prostorů v oblasti Jinonic a Butovic v souvislosti s připravovanou stavbou Radlické radiály.

„PLEČNIKOVA ALEJ“ – STUDIE REKONSTRUKCE UL. U PRAŠNÉHO MOSTU

„PLEČNIKOVA ALEJ“ – STUDIE REKONSTRUKCE UL. U PRAŠNÉHO MOSTU

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: studie 12/2016, DSP 12/2019

·         Studie  a DSP rekonstrukce parteru ul. U Prašného mostu s odkazy na bývalé barokní opevnění Prahy (symbolická brána) a dílo hradního architekta Josipa Plečnika (Plečnikův pomník a alej) s připomenutím někdejší tramvajové trati (nejprudší v Praze).

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Klient: OSI MHMP subdodávka pro sdružení PUDIS - SATRA

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh urbanistického a architektonického řešení objektů Radlické radiály v úrovni dokumentace pro územní řízení.

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

Klient: IPR hl. m. Prahy – subdodávka pro Metroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh nových tramvajových tras včetně úprav parteru souvisejícího území v oblasti Podbaba – Suchdol a Podbaba - Bohnice.

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 06/2016

Ideová studie v úrovni „formulace záměru“ zakrytí prostoru před portálem Strahovského tunelu a MÚK Malovanka.

PARKOVACÍ DŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PARKOVACÍ DŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Klient: Městský úřad České Budějovice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2016

Architektonická objemová a zastavovací studie nadzemního parkovacího domu v Českých Budějovicích včetně řešení souvisejícího parteru a dopravního napojení.

SOUTĚŽ REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

SOUTĚŽ REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2016

Soutěžní návrh revitalizace historického náměstí v Mnichově Hradišti – bez ocenění.

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – Odbor technické infrastruktury

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Zpracováno pro Satra s.r.o.

Datum: 01/2016

Studie využití prostoru bývalé skládky komunálního odpadu ve Slivenci a Velké Chuchli v Praze pro volnočasový a rekreační areál.

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 09/2015

Návrh nedopatřením odevzdán po termínu - neposuzován.

Historické náměstí v Řevnicích má svůj osobitý charakter – parkový střed + městské pěší plochy po obvodu. Charakteristickým prvkem jsou především lípy – zejména jako aleje po obvodu náměstí – tento specifický fenomén a celkový charakter náměstí se návrh snaží zachovat a posílit.

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2015

Návrh oceněn 3. cenou.

Cílem a smyslem navrhovaného uspořádání a revitalizace náměstí je vrátit mu charakter živého společenského prostoru a místa pro různé aktivity a příležitosti městského života. K tomu by měly sloužit tyto dílčí návrhy a prostředky:

·         redukce rozsahu ploch vymezených pro automobilovou dopravu a parkování

POMÍK ŠKPT. MORÁVKA – PRAŠNÝ MOST - Praha 6

Klient: Hlavní město Praha - OMI.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 10/2014

Obnovení pamětní desky škpt. Václava Morávka v parku na Prašném mostě v Praze 6. Trojice kamenných sloupů (čedič z lomu Dubičná) symbolizuje odbojovou skupinu Tři králové (Balabán, Mašín, Morávek) se zakomponováním původní pamětní desky. Použití přírodního kamene (starého cca 40 mil. let) je symbolem trvalého významu hrdinského činu nejen škpt. Morávka, ale všech hrdinů odboje.

VINAŘSTVÍ MIKULÁŠEK - VIČICE

Klient: Vičické vinařství Mikulášek s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2014

Studie nového objektu vinařství ve Vičicích u Chomutova. Objekt vinařství (včetně technologické části výroby a skladování vína) je zapuštěn do svahu vinohradu. Provozní a prostorové řešení počítá s šetrnou gravitační technologií výroby vína. Výrobní část je doplněna prostory vinného sklepa, vinotéky a občerstvení s venkovní terasou pro návštěvníky a turisty.

PIETNÍ PARK ZLIČÍN

PIETNÍ PARK PRO ZVÍŘATA CHOVANÁ V DOMÁCÍCH CHOVECH – PRAHA ZLIČÍN - DUR

Klient: Benefit Development a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2013

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2014

Návrh úpravy komunikačního prostoru budovy VŠCHT od prof. Antonína Engela pro potřeby Návštěvnického centra, sloužícího jako prostoru pro komunikaci s oficiálními i neoficiálními návštěvami vysoké školy, budoucími studenty apod.

SOUTĚŽ - OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH – KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Klient: MÚ Kostelec nad Černými lesy

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. Tomáš Pilař

Datum: 06/2013

Veřejná anonymní soutěž na řešení regenerace ústředního městského prostoru Kostelce nad Černými lesy. Návrh nebyl porotou oceněn.

MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

Klient: OMI MHMP – spolupráce pro PUDIS a.s..

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Arnošt Zeman a kol. - PUDIS

Datum: 03/2013

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ ŠKOLSKÉHO AREÁLU V HORNÍCH POČERNICÍCH

Studie úpravy okolí školského areálu v Horních Počernicích.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 01/2013

Cílem studie je ověření možností výhledového využití a uspořádání území a výhledové doplnění dalších aktivit v centrální oblasti Horních Počernic v okolí stávajícího školského areálu (cca v rozsahu území mezi ul. Lipí, Běluňská, Chodovická, Libáňská, Javornická, Jívanská a Ratibořická).

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2012

Záměrem a cílem rekonstrukce parkové plochy mezi Evropskou třídou a ul. Velvarskou je vytvořit zde městský prostor, symbolizující vztahy Městské části Praha 6 s evropskými městy, se kterými má (nebo výhledově bude mít) Praha 6 v tomto ohledu družební kontakty.

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Autorka objektu fontány "Vějíř Žofie Chotkové" - akad. soch. Martina Hozová, spolupráce Jan Paclík

Technologická část fontány: Jan Kuneš

Datum: 12/2012

Studie úpravy parteru a využití prostoru před Píseckou bránou a původní trasy Chotkovy silnice.

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY - KONCEPČNÍ STUDIE

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor urbanistického návrhu:   Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce:       ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour a kol. – SATRA

                               Ing. arch. Jiřina Sedláčková, Barbora Báčová – VHE a spol.

Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč

Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2012

Studie úpravy okolí Libockého rybníka

Studie námětů na řešení a regeneraci území v okolí Libockého rybníka v Praze 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2011

KLUB VŠCHT PRAHA CARBON

CARBON – klub VŠCHT Praha – Praha 6 – Technická 3

Projekt a realizace rekonstrukce legendárního studentského klubu Carbon v suterénu budovy VŠCHT v Praze – Dejvicích, zpracovaný ve spolupráci s vítězi studentského workshopu.

Klient: VŠCHT Praha – správa účelových zařízení.

Autoři architektonického konceptu: Peter Koban, Peter Panulin – studenti FA ČVUT

Projekt: VHE a spol., s.r.o. - ing. arch. Jiřina Sedláčková a kol.

Realizace: KOUBA INTERIER s.r.o.

Datum: Projekt 06/2011, realizace 10/2011

STUDIE PĚŠÍ LÁVKY PŘES MĚSTSKÝ OKRUH TROJA

STUDIE PĚŠÍ LÁVKY PŘES MĚSTSKÝ OKRUH TROJA

 Studie provizorní pěší lávka přes Městský okruh – podklad pro změnu DSP stavby Městského okruhu v úseku Špejchar – Pelc Tyrolka.

Klient: SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2011

Rekonstrukce parku Moravanů - Malý Břevnov

Návrh rekonstrukce parteru, zeleně a drobné architektury parku v Malém Břevnově mezi ul. Moravanů, Bělohorskou a Za oborou.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: DUR 12/2008, DSP 06/2009, realizace 10/2010

Rekonstrukce parku - náměstíčko V středu - Vokovice

Návrh rekonstrukce parteru, zeleně a drobné architektury parku a náměstíčka při ul. V středu ve Vokovicích v Praze 6.
Klient: Městská část Praha 6
Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Ing. arch. Jiřina Sedláčková
Datum: DUR 12/2008, DSP 06/2009, realizace 10/2010

Mateřská škola Bílá Hora - Malý Břevnov

Projekt mateřské školy pro 100 dětí v Malém Břevnově mezi ul. Moravanů a Za oborou.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: DUR 06/2010, DSP 08/2010 (zprac. D-Plus s.r.o.), Realizace 09/2011

Radlická radiála - DUR – urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení Radlické radiály v rámci dokumentace pro územní řízení.

Klient: Satra s.r.o + PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 09/2010

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Soutěžní návrh pro ideovou soutěž přestavby industriálního území a areálu ruzyňských kasáren na novou obytnou čtvrť – návrh postoupil do posledního kola výběru, ale nebyl oceněn.

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. arch. Jiřina Sedláčková, Viktor Valouch

Datum: 08/2010

Komunikace Evropská-Svatovítská

Urbanisticko – architektonické řešení pro DÚR nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Pavel Krásný, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 08/2010

Urbanistická studie prostoru kolem křižovatky Prašný most

Urbanisticko – architektonické řešení a úpravy prostoru kolem mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu Prašný most v Praze 6.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Arnošt Zeman, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 07/2010

Hromadné garáže Praha 11 – Brandlova východ

Studie objektu nadzemních hromadných garáží v Brandlově ul v Praze 11 - Chodově.

Klient: Jihoměstská parkovací a.s.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 01/2010

Tunel Botanica – Radlická radiála

Variantní studie řešení protihlukové ochrany Radlické radiály a uspořádání území v prostoru poblíž sídliště Botanica.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Lukáš Kořínek - PUDIS a.s.

Datum: 01/2010

Objekt GNÓMÓN – park Moravanů

Projekt objektu slunečních hodin v parku Moravanů na Malém Břevnově, ukazujících čas slunovratů a rovnodenností – zatím nerealizováno.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2010

Zklidnění oblasti Křižovnického náměstí

Rozbor urbanistického vývoje, rešerše starší dokumentace a plánů, rozbor současných podmínek a limitů pro řešení problematiky dopravního zklidnění oblasti Křižovnického náměstí, Karlových Lázní a Smetanova nábřeží v Praze, náměty na možnosti řešení tunelových tras pobřežních komunikací a jejich hodnocení. Práce byla prozatím ukončena v rozpracovanosti s ohledem na předpokládanou náročnost reálného technického řešení (varianta B Straroměstského tunelu).

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy – OMI – kooperace pro SATRA s.r.o.

Hromadné garáže Praha 10 – Bezručovy sady

Studie objektu podzemních hromadných garáží mezi Francouzskou a Slovenskou ulicí v Praze 10.

Klient: Praha 10 Development a.s.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 2009

Hromadné garáže Praha 3 – náměstí Barikád

Studie objektu podzemních hromadných garáží a řešení parteru pod náměstím Barikád v Praze 3.

Klient: Městská část Praha 3

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 2009

Hromadné garáže Praha 3 – Mahlerovy sady

Studie objektu podzemních hromadných garáží a řešení parteru v Mahlerových sadech v Praze 3.

Klient: Městská část Praha 3

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 2009

Hromadné garáže Praha 3 – náměstí Komenského

Studie objektu podzemních hromadných garáží a řešení parteru pod náměstím Komenského v Praze 3.

Klient: Městská část Praha 3

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 2009

Městský okruh – stavba 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála

Urbanistické řešení prostoru křižovatky Jarov - Českobrodská Městského okruhu.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - OMI – kooperace pro SATRA s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník (SATRA), Ing. Petr Hanuš, Ing. Martin Daniel (Mott MacDonald), vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 09/2009

Zakrytí trasy Městského okruhu Pelc Tyrolka

Studie zakrytí části povrchové trasy Městského okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Troji a křižovatkou na předmostí mostu Barikádníků a využití území pro rekreační aktivity a zeleň.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 08/2009

Park Liberátorů

Studie regenerace a řešení parteru parkového pásu mezi nám. Interbrigády a Goetheho v Praze 6 - Dejvicích. V rámci parku umístění pomníků významných osobností - "Liberátorů", zaslouživších se o svobodu národů.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2009

Vysočanská radiála

Dopravně-urbanistická ověřovací studie řešení Vysočanské radiály v úseku Městský okruh - Kbelská

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro D-plus s.r.o. a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus (SATRA s.r.o.)

Datum: 12/2008

Studie zklidnění severojižní magistrály v centru Prahy

Dopravně-urbanistická studie zklidnění Severojižní magistrály v Praze v úseku Bolzanova – Rumunská (Nuselský most) – převedení dopravní trasy do tunelů v koridoru za budovou Muzea a návrh řešení zklidněného uličního parteru a souvisejících městských prostorů.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro SATRA s.r.o.;

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 11/2008

Studie alternativní trasy dálnice D3

Zpracování podkladů pro hodnocení vlivů ověřované alternativní trasy dálnice D3 – alternativa PROMIKA 2008 – na stávající urbanizaci a rozvojové záměry dotčených sídel.

Klient: ŘSD ČR, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 10/2008

Vnitroblok Sámova v Praze 10

Studie řešení dopravy v klidu (umístění 30 řadových garáží) a úpravy parteru ve vnitrobloku v Praze 10 – Sámově ul.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 09/2008

Návrh zklidnění Dejvické třídy v Praze 6

Studie dopravního zklidnění a řešení uličního parteru Dejvické ulice v Praze 6 + studie řešení podzemních hromadných garáží pod Dejvickou ulicí.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 09/2008

Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ

Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ
Územní studie regenerace území Kolbenova City Development - bývalých továren ČKD v Praze Vysočanech. Koncepce přeměny „brownfields“ na novou polyfunkční městskou obytnou čtvrť s vazbou na stanici metra Kolbenova a na rekreační plochy zeleně podél Rokytky.
Klient: Kolbenova City Development a.s.
Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. J. Míka (PROMIKA), ing. J. Thomasová (PPU s.r.o.)
Datum: 09/2008

Vyhledávací studie tras Severní radiály

Vyhledávací dopravně-urbanistická studie doplnění severní části hlavní sítě komunikací o nové radiální vztahy a komunikační trasy – obchvat centra Dejvic Svatovítská – Evropská – Podbabská – Kamýcká, propojení Kamýcká – Bohnice, propojení Trojská – Kobylisy – Čimice – Silniční okruh kolem Prahy a propojení Libeňská spojka – Kobylisy – Čimice – SOKP.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - OMI - kooperace pro PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 06/2008

Studie administrativní budovy Na Valentince v Praze 5

Ověřovací studie využití území pro umístění administrativního objektu.

Klient: SKANSKA Property CR s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2008

Rozšíření hřbitova v Praze 9 - Horních Počernicích

Studie rozšíření stávajícího hřbitova v Horních Počernicích a umístění nové obřadní síně – podkladová studie pro změnu územního plánu.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2008

Studie podzemních hromadných garáží Dejvická

Variantní studie řešení podzemních hromadných garáží pod Dejvickou ulicí a návrh zásad úpravy uličního parteru.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jana Machačová – PUDIS a.s., ing. Petr Horský – M.O.Z. Consult s.r.o.

Datum: 01/2008

Urbanistická studie nádraží Smíchov

Urbanistická studie rozvoje a přestavby území severní a západní části železniční stanice Praha – Smíchov na novou polyfunkční městskou čtvrť v širším centru Prahy.

Klient: Smíchov Station Development a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch & Ing. arch. Sedláčková a Ing. arch. Hrůza & Obermann & Landa (A+R SYSTEM s.r.o.), ing. Petr (PUDIS a.s.), ing. Thomasová (PPU s.r.o.)

Datum: 12/2007

Tři prostory v Praze 6

Studie námětů na řešení a regeneraci parteru prostorů v Praze 6 – park při ul. Moravanů v Novém Břevnově, náměstíčko při ul. V středu ve Vokovicích a prostor Vokovické návsi při ul. Ke dvoru.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Lysolaje park

Podkladová studie pro návrh změny územního plánu – využití území v Praze – Lysolajích pro lokalitu vilové obytné zástavby.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Cyklistická a pěší lávka Podbaba v Praze 6

Návrh pěší a cyklistické lávky přes Vltavu na severním cípu Císařského ostrova propojující Podbabskou ulici a Podhoří.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro Hydroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Vyhledávací studie vazeb území Bohdalec - Slatiny v Praze

Vyhledávací studie nových urbanistických, dopravních a prostorových vazeb rozvojového území Bohdalec – Slatiny na okolní urbanistickou strukturu – rozbor problematiky a podklad pro zadání územní studie této oblasti.

Klient: Městská část Praha 10

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 07/2007

Dopravně urbanistická studie souvisejícího území Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení širšího a souvisejícího území Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus, Michal  Jaňour – SATRA s.r.o.

Datum: 06/2007

Studie ověření situování výškových objektů v území nádraží Smíchov v Praze 5

Rozbor problematiky výškových staveb obecně a z hlediska podmínek Prahy, variantní ověření podmínek pro situování těchto staveb v rámci rozvojového prostoru US Nádraží Smíchov.

Klient: SEKYRA GROUP a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch a Ing. arch. Sedláčková, Ing. arch. Hrůza, ing arch. Obermann a Ing. arch. Landa (A+R SYSTEM s.r.o.)

Datum: 05/2007

EIA silniční okruh stavba 520

Podklady pro hodnocení EIA Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520) – hodnocení ÚPD dotčených obcí a vlivu trasy na urbanizaci.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2007

Studie hromadných garáží a parteru náměstí Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích

Variantní urbanistická studie řešení podzemních hromadných garáží a uspořádání parteru nám. Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2006

Návrh parteru Střešovice - Baterie III

Návrh řešení rekonstrukce parteru ulic Nad hradním vodovodem, Starostřešovická a Pod Bateriemi v Praze – Střešovicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. D. Merta – PUDIS a.s.

Datum: 11/2006

Urbanistická studie VRÚ PELC-TYROLKA

Urbanistická studie velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka, řešící rozvojové rezervy vysokoškolského areálu University Karlovy, parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. A. Butovič a kol. – SATRA s.r.o.

Datum: 11/2006

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole
Studie návrhu pietního území a hřbitova při kapli sv. Václava v Praze – Suchdole – podklad pro návrh změny územního plánu hl. m. Prahy.
Klient: Městská část Praha - Suchdol
Autor: Ing. arch. Klement Valouch
Datum: 06/2006

Urbanistická studie Horní Počernice - východ

Urbanistická studie rozvojové oblasti Horní Počernice – východ (cca 200 ha), určené především pro nízkopodlažní a rodinnou obytnou zástavbu, řešení přeložky komunikace II/611. Podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt a Městská část Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, dopravní řešení A.D.O. - ing. J. Lebeda a DIPRO s.r.o., technická infrastruktura PPU Babtie – ing. Thomasová a kol.

Datum: 06/2006

Obchodní zastoupení fy Hanák a veterinární klinika Praha – Křeslice

Ověřovací urbanisticko-architektonická studie využití území v Praze – Křeslicích v sousedství obchodní zóny Čestlice pro budovu obchodního zastoupení firmy Hanák (výroba a prodej kuchyňského nábytku a vybavení) se vzorkovou prodejnou a pro budovu veterinární kliniky – podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2006

Studie dostavby Náměstí OSN v Praze 9

Ověřovací urbanistická studie dostavby severovýchodního sektoru náměstí OSN (hotel + bytový objekt).

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2006

Studie víceúčelového „Obecního domu" v Horních Počernicích

Objemová ověřovací studie víceúčelového „Obecního domu“ v Horních Počernicích – velký víceúčelový sál (kulturní a společenské akce, sport), malý (divadelní) sál, klubová část, veřejná knihovna, ubytování, atrium, výstavní prostory, gastronomie.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2006

Zelený pás Dejvic - II. a III. etapa

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru tzv. „Zeleného pásu Dejvic“ v prostoru ul. Thákurovy v Praze 6 – II. etapa mezi ul. Evropskou a Seminární, III. etapa – předpolí Arcibiskupského semináře mezi Seminární a Salabovou ulicí.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum:  01/2006

Dopravně urbanistická studie Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení území v trase Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus – SATRA s.r.o.

Datum: 2005

Parter ulice K Matěji - Praha 6

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru ulice K Matěji v okolí Hendlova dvora a kostela sv. Matěje v Praze 6 na Babě.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 11/2005

Parter Bělohorské ulice v Praze 6

Dopravně – urbanistické studie úpravy parteru Bělohorské ulice V Praze 6 – Břevnově.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. L. Čabrádek, ing. R. Valenta – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Urbanistická ověřovací studie území Čína v Praze - Hloubětíně

Urbanistická studie využití území Čína v bývalé průmyslové oblasti Vysočany – Hloubětín pro novou obytnou čtvrť – podklad pro výjimku ze stavební uzávěry VRÚ Vysočany.

Klient: Kavčí Hory a.s., IMOS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Za Strašnickou vozovnou

Studie objektu podzemních hromadných garáží a administrativního objektu v ulici Za Strašnickou vozovnou v Praze 10 - Strašnicích.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 6 - Velflíkova

Studie podzemních hromadných garáží a úpravy parteru vnitrobloku Praha 6 – Velflíkova ul.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Václav Krch PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovické náměstí

Studie objektu podzemních hromadných garáží pod Vršovickým náměstím v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Parter a podzemní garáže Puškinovo náměstí - Praha 6

Návrh podzemních garáží a řešení parteru Puškinova náměstí v Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. K. Valouch, ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s.

Datum: 2005 - 2006

Urbanisticko – architektonická studie okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Dopravně - urbanistická studie a hodnocení variant řešení prostoru v Broumarské ulici při kostele sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích.

Klient: Městská část Praha 14

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jan Kašík – DHV CR s.r.o.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovická - Sportovní ulice

Studie objektu hromadných garáží na nároží Vršovické a  Sportovní ulice v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Podzemní garáže a řešení parteru Praha 10 - Čechovo náměstí

Studie řešení parteru náměstí jako hlavní shromažďovací prostor Prahy 10 s podzemním parkingem.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. K. Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha - Oblouková ulice

Variantní studie objektu hromadných garáží a administrativní budovy ve vnitrobloku v Obloukové ulici v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Obytný areál Mandava – Štiřín

Urbanistická studie lokality zástavby rodinných vil a řadových rodinných domů.

Klient: SKANSKA a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2004

Dopravně – urbanistická studie Praha 6 - Vokovice

Zpracování dopravně – urbanistické studie Vokovic bylo iniciováno dlouhodobými kapacitními problémy komunikační sítě a zejména připojení celé oblasti v jediné křižovatce ul. Vokovické a Evropské. Situace je dále zhoršována jednak častým využíváním spojky ul. Na Krutci ve směru Jenerálka - Evropská a jednak nárazovými špičkami příjezdů a odjezdů rekreačně – sportovního areálu Džbán.

V I. etapě dopravně – urbanistické studie byly vytypovány návrhy na zlepšení dopravní situace ve Vokovicích.

Podzemní hromadné garáže a řešení parteru Praha 6 – Dejvická ul

Dopravně-urbanistická studie kapacitních variant návrhu a umístění podzemních hromadných garáží a řešení parteru Dejvické třídy V Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, ing. Jana Machačová – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Polyfunkční objekt Jinonice – U kříže II

Studie a dokumentace k ÚR bytového objektu s vybaveností v parteru u stanice metra v Praze – Jinonicích.

Klient: TIDE s.r.o.

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 2004