Projekty z roku 2003

Areál ČSOB v Praze - Radlicích

Zastavovací vyhledávací studie areálu ČSOB v Praze – Radlicích

Klient: CECOPRA a.s.

Autor: ing. arch. K. Valouch, spolupráce SIA – ing. arch. R. Kousal

Datum: 2003

Studie řešení parteru Břevnov - Tejnka

Studie řešení parteru v oblasti Břevnov – Tejnka jako podklad pro projekt opravy komunikací. V rámci projektu „Opravy komunikací v oblasti Břevnova – zprac. VIN Consult s.r.o. ing. Biegl – je řešeno i území vyhlášené památkové zóny Tejnka. Toto území, zahrnující oblast ulic Nad Tejnkou, Za Strahovem a U dvora je zejména z hlediska památkové ochrany velmi exponované. Územím prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku u Červeného Újezda, která se postupně obnovuje.

Urbanistická studie VRÚ Radlice - Jinonice

Komplexní urbanistická studie území souvisejícího se stavbou Radlické radiály v Praze 5

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Aleš Merta, ing. Jan Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2001 - 2003

Lokalizační studie hromadných garáží na území hl. m. Prahy

Lokalizační studie umístění a řešení hromadných garáží v 28 lokalitách hl. m. Prahy

Přehled řešených lokalit:

Obytná skupina Praha - Vinoř

Zastavovací studie obytné skupiny řadových rodinných domů v Praze – Vinoři při ul. V žabokřiku

Klient: UNIGA – CZ a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Přístav Praha-Smíchov

Urbanisticko – architektonická studie využití území západního břehu Smíchovského přístavu pro bydlení a vybavenost - podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy

Klient: České přístavy a.s.

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Dostavba školy v Černošicích

Objemová a zastavovací studie dostavby základní školy v Černošicích – Mokropsích

Klient: Město Černošice

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Obytná skupina Praha - Pitkovičky

Zastavovací urbanistická studie obytné zástavby jako podklad k návrhu na změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Ověřovací objemová studie budovy úřadu MČ Prahy 10

Ověřovací objemová studie nové budovy radnice Městské části Praha 10 ve Strašnicích

Klient: Městská část Praha 10

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003