Projekty z roku 2004

Polyfunkční objekt Jinonice – U kříže II

Studie a dokumentace k ÚR bytového objektu s vybaveností v parteru u stanice metra v Praze – Jinonicích.

Klient: TIDE s.r.o.

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 2004

Dopravně – urbanistická studie Praha 6 - Vokovice

Zpracování dopravně – urbanistické studie Vokovic bylo iniciováno dlouhodobými kapacitními problémy komunikační sítě a zejména připojení celé oblasti v jediné křižovatce ul. Vokovické a Evropské. Situace je dále zhoršována jednak častým využíváním spojky ul. Na Krutci ve směru Jenerálka - Evropská a jednak nárazovými špičkami příjezdů a odjezdů rekreačně – sportovního areálu Džbán.

V I. etapě dopravně – urbanistické studie byly vytypovány návrhy na zlepšení dopravní situace ve Vokovicích.

Podzemní hromadné garáže a řešení parteru Praha 6 – Dejvická ul

Dopravně-urbanistická studie kapacitních variant návrhu a umístění podzemních hromadných garáží a řešení parteru Dejvické třídy V Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, ing. Jana Machačová – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Dopravní propojení Praha 6 – Papírenská – Za elektrárnou

Ověřovací dopravně urbanistická studie komunikačního propojení a souvisejícího území v oblasti mezi Papírenskou a Za elektrárnou v Praze 6 a 7.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Jan Petr, ing. Lukáš Kořínek – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Praha 6 – dopravní propojení Evropská-Svatovítská – I. + II. etapa

Dopravně-urbanistická studie území souvisejícího s projektem nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr

Datum: 2004 - 2005

Část městského okruhu Praha - Špejchar-Pelc Tyrolka

Urbanisticko – architektonické řešení části stavby Městského okruhu v prostoru vyústění tunelu Blanka v Troji – studie a DÚR.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum 2004

Rekonstrukce podkroví a schodišťového prostoru rodinné vily na Spořilově

Projekt a realizace rekonstrukce podkroví (vestavba bytu) a schodišťového prostoru rodinné vily na Spořilově

Klient: soukromý subjekt

Autor: ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 2004

Obytný areál Mandava – Štiřín

Urbanistická studie lokality zástavby rodinných vil a řadových rodinných domů.

Klient: SKANSKA a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2004