Projekty z roku 2005

Dopravně urbanistická studie Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení území v trase Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus – SATRA s.r.o.

Datum: 2005

Parter ulice K Matěji - Praha 6

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru ulice K Matěji v okolí Hendlova dvora a kostela sv. Matěje v Praze 6 na Babě.

Klient: Městská část Praha 6

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 11/2005

Parter Bělohorské ulice v Praze 6

Dopravně – urbanistické studie úpravy parteru Bělohorské ulice V Praze 6 – Břevnově.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. L. Čabrádek, ing. R. Valenta – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha - Oblouková ulice

Variantní studie objektu hromadných garáží a administrativní budovy ve vnitrobloku v Obloukové ulici v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Urbanistická ověřovací studie území Čína v Praze - Hloubětíně

Urbanistická studie využití území Čína v bývalé průmyslové oblasti Vysočany – Hloubětín pro novou obytnou čtvrť – podklad pro výjimku ze stavební uzávěry VRÚ Vysočany.

Klient: Kavčí Hory a.s., IMOS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Za Strašnickou vozovnou

Studie objektu podzemních hromadných garáží a administrativního objektu v ulici Za Strašnickou vozovnou v Praze 10 - Strašnicích.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 6 - Velflíkova

Studie podzemních hromadných garáží a úpravy parteru vnitrobloku Praha 6 – Velflíkova ul.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Václav Krch PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovické náměstí

Studie objektu podzemních hromadných garáží pod Vršovickým náměstím v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Parter a podzemní garáže Puškinovo náměstí - Praha 6

Návrh podzemních garáží a řešení parteru Puškinova náměstí v Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. K. Valouch, ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s.

Datum: 2005 - 2006

Urbanisticko – architektonická studie okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích

Dopravně - urbanistická studie a hodnocení variant řešení prostoru v Broumarské ulici při kostele sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích.

Klient: Městská část Praha 14

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Jan Kašík – DHV CR s.r.o.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovická - Sportovní ulice

Studie objektu hromadných garáží na nároží Vršovické a  Sportovní ulice v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Podzemní garáže a řešení parteru Praha 10 - Čechovo náměstí

Studie řešení parteru náměstí jako hlavní shromažďovací prostor Prahy 10 s podzemním parkingem.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. K. Valouch

Datum: 2005