Projekty z roku 2006

Studie hromadných garáží a parteru náměstí Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích

Variantní urbanistická studie řešení podzemních hromadných garáží a uspořádání parteru nám. Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2006

Urbanistická studie VRÚ PELC-TYROLKA

Urbanistická studie velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka, řešící rozvojové rezervy vysokoškolského areálu University Karlovy, parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. A. Butovič a kol. – SATRA s.r.o.

Datum: 11/2006

Návrh parteru Střešovice - Baterie III

Návrh řešení rekonstrukce parteru ulic Nad hradním vodovodem, Starostřešovická a Pod Bateriemi v Praze – Střešovicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. D. Merta – PUDIS a.s.

Datum: 11/2006

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole

Pietní území a hřbitov v Praze - Suchdole
Studie návrhu pietního území a hřbitova při kapli sv. Václava v Praze – Suchdole – podklad pro návrh změny územního plánu hl. m. Prahy.
Klient: Městská část Praha - Suchdol
Autor: Ing. arch. Klement Valouch
Datum: 06/2006

Urbanistická studie Horní Počernice - východ

Urbanistická studie rozvojové oblasti Horní Počernice – východ (cca 200 ha), určené především pro nízkopodlažní a rodinnou obytnou zástavbu, řešení přeložky komunikace II/611. Podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt a Městská část Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, dopravní řešení A.D.O. - ing. J. Lebeda a DIPRO s.r.o., technická infrastruktura PPU Babtie – ing. Thomasová a kol.

Datum: 06/2006

Obchodní zastoupení fy Hanák a veterinární klinika Praha – Křeslice

Ověřovací urbanisticko-architektonická studie využití území v Praze – Křeslicích v sousedství obchodní zóny Čestlice pro budovu obchodního zastoupení firmy Hanák (výroba a prodej kuchyňského nábytku a vybavení) se vzorkovou prodejnou a pro budovu veterinární kliniky – podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2006

Studie dostavby Náměstí OSN v Praze 9

Ověřovací urbanistická studie dostavby severovýchodního sektoru náměstí OSN (hotel + bytový objekt).

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2006

Studie víceúčelového „Obecního domu" v Horních Počernicích

Objemová ověřovací studie víceúčelového „Obecního domu“ v Horních Počernicích – velký víceúčelový sál (kulturní a společenské akce, sport), malý (divadelní) sál, klubová část, veřejná knihovna, ubytování, atrium, výstavní prostory, gastronomie.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2006

Zelený pás Dejvic - II. a III. etapa

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru tzv. „Zeleného pásu Dejvic“ v prostoru ul. Thákurovy v Praze 6 – II. etapa mezi ul. Evropskou a Seminární, III. etapa – předpolí Arcibiskupského semináře mezi Seminární a Salabovou ulicí.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum:  01/2006