Projekty z roku 2007

Urbanistická studie nádraží Smíchov

Urbanistická studie rozvoje a přestavby území severní a západní části železniční stanice Praha – Smíchov na novou polyfunkční městskou čtvrť v širším centru Prahy.

Klient: Smíchov Station Development a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch & Ing. arch. Sedláčková a Ing. arch. Hrůza & Obermann & Landa (A+R SYSTEM s.r.o.), ing. Petr (PUDIS a.s.), ing. Thomasová (PPU s.r.o.)

Datum: 12/2007

Tři prostory v Praze 6

Studie námětů na řešení a regeneraci parteru prostorů v Praze 6 – park při ul. Moravanů v Novém Břevnově, náměstíčko při ul. V středu ve Vokovicích a prostor Vokovické návsi při ul. Ke dvoru.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Lysolaje park

Podkladová studie pro návrh změny územního plánu – využití území v Praze – Lysolajích pro lokalitu vilové obytné zástavby.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Cyklistická a pěší lávka Podbaba v Praze 6

Návrh pěší a cyklistické lávky přes Vltavu na severním cípu Císařského ostrova propojující Podbabskou ulici a Podhoří.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro Hydroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

Vyhledávací studie vazeb území Bohdalec - Slatiny v Praze

Vyhledávací studie nových urbanistických, dopravních a prostorových vazeb rozvojového území Bohdalec – Slatiny na okolní urbanistickou strukturu – rozbor problematiky a podklad pro zadání územní studie této oblasti.

Klient: Městská část Praha 10

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 07/2007

Dopravně urbanistická studie souvisejícího území Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení širšího a souvisejícího území Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus, Michal  Jaňour – SATRA s.r.o.

Datum: 06/2007

Studie ověření situování výškových objektů v území nádraží Smíchov v Praze 5

Rozbor problematiky výškových staveb obecně a z hlediska podmínek Prahy, variantní ověření podmínek pro situování těchto staveb v rámci rozvojového prostoru US Nádraží Smíchov.

Klient: SEKYRA GROUP a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch a Ing. arch. Sedláčková, Ing. arch. Hrůza, ing arch. Obermann a Ing. arch. Landa (A+R SYSTEM s.r.o.)

Datum: 05/2007

EIA silniční okruh stavba 520

Podklady pro hodnocení EIA Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520) – hodnocení ÚPD dotčených obcí a vlivu trasy na urbanizaci.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2007