Projekty z roku 2012

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2012

Záměrem a cílem rekonstrukce parkové plochy mezi Evropskou třídou a ul. Velvarskou je vytvořit zde městský prostor, symbolizující vztahy Městské části Praha 6 s evropskými městy, se kterými má (nebo výhledově bude mít) Praha 6 v tomto ohledu družební kontakty.

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Autorka objektu fontány "Vějíř Žofie Chotkové" - akad. soch. Martina Hozová, spolupráce Jan Paclík

Technologická část fontány: Jan Kuneš

Datum: 12/2012

Studie úpravy parteru a využití prostoru před Píseckou bránou a původní trasy Chotkovy silnice.

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY - KONCEPČNÍ STUDIE

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor urbanistického návrhu:   Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce:       ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour a kol. – SATRA

                               Ing. arch. Jiřina Sedláčková, Barbora Báčová – VHE a spol.

Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč

Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2012