Projekty z roku 2013

SOUTĚŽ - OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH – KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Klient: MÚ Kostelec nad Černými lesy

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. Tomáš Pilař

Datum: 06/2013

Veřejná anonymní soutěž na řešení regenerace ústředního městského prostoru Kostelce nad Černými lesy. Návrh nebyl porotou oceněn.

MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

Klient: OMI MHMP – spolupráce pro PUDIS a.s..

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Arnošt Zeman a kol. - PUDIS

Datum: 03/2013

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ ŠKOLSKÉHO AREÁLU V HORNÍCH POČERNICÍCH

Studie úpravy okolí školského areálu v Horních Počernicích.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 01/2013

Cílem studie je ověření možností výhledového využití a uspořádání území a výhledové doplnění dalších aktivit v centrální oblasti Horních Počernic v okolí stávajícího školského areálu (cca v rozsahu území mezi ul. Lipí, Běluňská, Chodovická, Libáňská, Javornická, Jívanská a Ratibořická).