Projekty z roku 2015

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 09/2015

Návrh nedopatřením odevzdán po termínu - neposuzován.

Historické náměstí v Řevnicích má svůj osobitý charakter – parkový střed + městské pěší plochy po obvodu. Charakteristickým prvkem jsou především lípy – zejména jako aleje po obvodu náměstí – tento specifický fenomén a celkový charakter náměstí se návrh snaží zachovat a posílit.

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2015

Návrh oceněn 3. cenou.

Cílem a smyslem navrhovaného uspořádání a revitalizace náměstí je vrátit mu charakter živého společenského prostoru a místa pro různé aktivity a příležitosti městského života. K tomu by měly sloužit tyto dílčí návrhy a prostředky:

·         redukce rozsahu ploch vymezených pro automobilovou dopravu a parkování