Projekty z roku 2018

DORAVNÍ STUDIE STARÁ RUZYNĚ

Objednatel:        Úřad Městské části Praha 6 – Kancelář architekta

Autor:                  Ing. arch. Klement Valouch

Datum:                12/2018

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

Klient: Městský úřad Říčany

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2018

Studie využití a úprav parteru vybraných veřejných prostranství v obci Struhařov – celkem 16 lokalit různého charakteru od původního jádra obce, rozvojové obytné lokality, místní přírodní, sportovní a rekreační areály, rozšíření hřbitova, cesty do volné krajiny a další.

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

Klient: Hlavní město Praha, odbor INV

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: PUDIS a.s.

Datum: 11/2018

SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

Vypisovatel: Magistrát hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Viktor Valouch, spolupráce ing. Aleš Merta

Datum: 07/2018

Mezinárodní soutěž na řešení Vítězného náměstí v Praze 6.

ANOTACE NÁVRHU:

·      Vítězné náměstí je ústředním bodem Engelovy kompozice - návrh tento význam potvrzuje.

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - ORFD – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autoři: Ing. Pavel Šourek, Ing. Martina Křečková, Bc. Zuzana Boušková, Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2018

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

Klient: OSI MHMP  -  kooperace pro sdružení SATRA - PUDIS

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2018

·         Variantní ověření urbanistického řešení v oblasti propojení tunelů Jinonice a Butovice na Radlické radiále.