Projekty z roku 2022

MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA - DÚR

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI, a VHE a spol., s.r.o.

Urbanistické a architektonické řešení staveb 0081 a 8313 ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2022

Dokumentace pro územní rozhodnutí další etapy Městského okruhu v Praze – stavby 0081 – Pelc Tyrolka – Balabenka a 8313 - Libeňská spojka – urbanistické a architektonické řešení.