Seznam projektů

Dopravní propojení Praha 6 – Papírenská – Za elektrárnou

Ověřovací dopravně urbanistická studie komunikačního propojení a souvisejícího území v oblasti mezi Papírenskou a Za elektrárnou v Praze 6 a 7.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Jan Petr, ing. Lukáš Kořínek – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Praha 6 – dopravní propojení Evropská-Svatovítská – I. + II. etapa

Dopravně-urbanistická studie území souvisejícího s projektem nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr

Datum: 2004 - 2005

Rekonstrukce podkroví a schodišťového prostoru rodinné vily na Spořilově

Projekt a realizace rekonstrukce podkroví (vestavba bytu) a schodišťového prostoru rodinné vily na Spořilově

Klient: soukromý subjekt

Autor: ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 2004

Část městského okruhu Praha - Špejchar-Pelc Tyrolka

Urbanisticko – architektonické řešení části stavby Městského okruhu v prostoru vyústění tunelu Blanka v Troji – studie a DÚR.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum 2004

Urbanistická studie VRÚ Radlice - Jinonice

Komplexní urbanistická studie území souvisejícího se stavbou Radlické radiály v Praze 5

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Aleš Merta, ing. Jan Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2001 - 2003

Obytná skupina Praha - Vinoř

Zastavovací studie obytné skupiny řadových rodinných domů v Praze – Vinoři při ul. V žabokřiku

Klient: UNIGA – CZ a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Přístav Praha-Smíchov

Urbanisticko – architektonická studie využití území západního břehu Smíchovského přístavu pro bydlení a vybavenost - podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy

Klient: České přístavy a.s.

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Dostavba školy v Černošicích

Objemová a zastavovací studie dostavby základní školy v Černošicích – Mokropsích

Klient: Město Černošice

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Obytná skupina Praha - Pitkovičky

Zastavovací urbanistická studie obytné zástavby jako podklad k návrhu na změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003

Lokalizační studie hromadných garáží na území hl. m. Prahy

Lokalizační studie umístění a řešení hromadných garáží v 28 lokalitách hl. m. Prahy

Přehled řešených lokalit:

Ověřovací objemová studie budovy úřadu MČ Prahy 10

Ověřovací objemová studie nové budovy radnice Městské části Praha 10 ve Strašnicích

Klient: Městská část Praha 10

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003

Areál ČSOB v Praze - Radlicích

Zastavovací vyhledávací studie areálu ČSOB v Praze – Radlicích

Klient: CECOPRA a.s.

Autor: ing. arch. K. Valouch, spolupráce SIA – ing. arch. R. Kousal

Datum: 2003

Studie řešení parteru Břevnov - Tejnka

Studie řešení parteru v oblasti Břevnov – Tejnka jako podklad pro projekt opravy komunikací. V rámci projektu „Opravy komunikací v oblasti Břevnova – zprac. VIN Consult s.r.o. ing. Biegl – je řešeno i území vyhlášené památkové zóny Tejnka. Toto území, zahrnující oblast ulic Nad Tejnkou, Za Strahovem a U dvora je zejména z hlediska památkové ochrany velmi exponované. Územím prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku u Červeného Újezda, která se postupně obnovuje.

Urbanistická studie Smíchov-jih

Komplexní urbanistická studie rozvojového a přestavbového prostoru jižní části Smíchova mezi Knížecí a Hlubočepy, Dívčími Hrady a Císařskou loukou.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Machačová, ing. J. Thomasová

Datum: 2002

Studie regenerace území v pásmu barokního opevnění Dejvice - Pražský hrad

Studie regenerace území bývalého barokního opevnění severně od areálu Pražského hradu, zabývající se dopravním zklidněním prostoru, zapojením bastionů do okruhu atraktivit oblasti Hradu a dořešením vztahů území k připravované stavbě Městského okruhu v oblasti Prašného mostu.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Valouch

Datum: 2001

Obytný dům Kostelecká - Praha - Ďáblice

Architektonický návrh, projekt a realizace obytného domu na nároží ulic Kostelecké a Ďáblické v Praze – Ďáblicích
Klient: OBERMAYER ALBIS – STAVOPLAN s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková
Datum: projekt 1999, realizace 2000

Technická ověřovací studie Břevnovské radiály

Urbanisticko – architektonické řešení návrhu Břevnovské radiály mezi pražským Silničním okruhem a MÚK Malovanka

Klient: CITYPLAN s.r.o.

Autor: ing. arch. Valouch

Datum: 2001

Ověřovací urbanistická studie Horní Počernice – Na Chvalce

Ověřovací urbanistická studie nízkopodlažní obytné zástavby v západní části Horních Počernic.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. arch. Jiřina Sedláčková

Klient: GAUDÍ s.r.o.

Datum: 02/2000

Výdech vzduchotechniky tunelu Mrázovka – Paví vrch

Soutěžní návrh výdechového objektu vzduchotechniky tunelu Mrázovka v Praze 5 na Pavím vrchu

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 1999

Urbanistická studie: Praha - Pelc Tyrolka

Urbanistická studie rozvojové oblasti mezi předpolím mostu Barikádníků (VŠ areál University Karlovy) a předpolím Nového Trojského mostu s vyústěním tunelu Blanka

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - Odbor městského investora MHMP

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, SATRA – ing. arch. Picek, A+R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza

Datum: 1998

Areál volného času a zábavy v Praze - Lahovicích

Každá doba přináší myšlenky současníků na nové uspořádání svého prostředí, města či krajiny. Část těchto představ se uskuteční a vepíše se do charakteru a tváře krajiny - buď na čas, nebo na věky, část zůstane nerealizována. Rozhodující pro vznik nové hodnoty v území je jasná představa o budoucím projektu a vhodné podmínky a prostředky pro jeho realizaci.

Urbanistická studie Nebušice - severozápad

Urbanistická studie rozvoje severozápadní oblasti městské části Praha – Nebušice

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1997

Urbanistická studie Smíchov - Centrum

Urbanistická studie přestavby centrální části Smíchova – bývalé továrny Tatra Smíchov na nové obchodně – společenské centrum.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch , ing. arch. Sedláčková, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek

Datum: 1990

Urbanistická studie Dlážděnka

Urbanistická studie rozvoje a dostavby území na návrší Dlážděnky v Praze – Troji a Kobylisích

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. Merta, ing. Thomasová

Datum: 1997

Územní plán SÚ Praha - Horní Počernice

Územní plán sídelního útvaru Horní Počernice + urbanistické studie dílčích rozvojových oblastí Horních Počernic.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Sedláčková, ing. Rittenauer – DHV CR, ing. Thomasová – PPU Babtie

Datum: 1996

Soutěž na ideové řešení areálu Chvalského zámku

Urbanisticko - architektonický návrh využití areálu Chvalského zámku v Horních Počernicích – soutěžní návrh – 1. cena

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1996

Urbanistické studie Černý Most – Praha 14

Dílčí urbanistické studie, řešící rozvoj východní oblasti městské části Praha 14 – Černý Most východ s obchodně - společenským centrem CCM, severní část oblasti s obchodními areály Makro, Hornbach Electroworld a další a návrh situování komerčních objektů podél tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1993 - 1995

Studie Suchdol – Internacionální ul.

Urbanistická studie s regulačními podmínkami pro dostavbu hlavních městských prostorů v centru městské části Prahy – Suchdola.

Klient: Městská část Praha - Suchdol

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1995

Urbanistická studie Praha-Karlín (U nádražní lávky-Pobřežní)

Urbanistická zastavovací studie území západní části Rohanského ostrova v Karlíně.

Klient: AHI s.r.o.

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1995

Urbanistická studie Smíchov

Urbanistická studie přestavby centrální a jižní části Prahy 5 – Smíchova na novou městskou čtvrť.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek, ing. Sadílek

Datum: 1994

Urbanistická studie Dolní Měcholupy – Ke slatinám

Variantní urbanistická studie možnosti využití území pro obytnou a komerční zástavbu

Klient: soukromý subjekt

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl

Datum: 1992

Urbanistická studie Střížkovská - Davídkova

Urbanistická studie oblasti kolem ulic Střížkovská a Davídkova v Praze 8.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler

Datum: 1992

Soutěž – Onkologické centrum FN Motol

Soutěžní návrh dětské onkologické centrum a onkologickou kliniku dospělých Fakultní nemocnice Motol.

Autoři: ing. arch. Benda, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, ing. arch. Valouch

Datum: 1990

LESOPARK CHOMUTOV - studie zimoviště vodních ptáků

Studie areálu zimoviště vodních ptáků lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Stanislav Heidler, ing. arch. Jiří Ehl

Datum: 1989

LESOPARK CHOMUTOV - studie areálu rysů

Studie areálu výběhu rysů lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 1988

Soutěž Bubenské nábřeží - Praha - Holešovice

Soutěžní návrh na přestavbu Bubenského nábřeží a území tržnice - odměna

autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1987

LESOPARK CHOMUTOV - studie prostoru podél Kaštanky

Studie parkových úprav prostoru podél Kaštanky lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 1985

LESOPARK CHOMUTOV - studie areálu losů

Studie areálu výběhu losů lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jan Fibiger

Datum: 1985

Urbanistická zastavovací studie: KUVAIT – COASTAL STRIP

Soutěžní návrh obytné zástavby části nové rezidenční čtvrti v Kuvaitu – 2. cena

Autoří: Ing. arch. Fibiger, ing. arch. Vasiluk, Ing.arch. Valouch, ing. Rittenauer

Urbanistická studie LESOPARK – CHOMUTOV

Urbanistická studie rozvoje rekreačního areálu a zoologické zahrady v Chomutově

Klient: Ministerstvo kultury a Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. Jaroslav Horký

Datum: 1985

Územní plán zóny Praha – Libuš

Územní plán rozvoje bytové zástavby v Praze – Libuši a následné projekty dílčích částí území

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Stanislav Heidler

Datum: 1985

Rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice

Soutěžní návrh rehabilitace části centra Bratislavy – Obchodní ulice - 1. cena v mezinárodní soutěži

autoři: Ing. arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl

datum: 1985

Obytný soubor Khilda – Ammán – Jordánsko

Soutěžní návrh obytné zástavby ve čtvrti Khilda v hlavním městě Jordánska – Ammánu

Mezinárodní urbanisticko – architektonická soutěž - 2. Cena

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Jiří Kos, ing. arch. Zdeněk Kotas, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiří Vasiluk

Datum: 1984

Lesopark Chomutov - studie dětské ZOO

Studie parkové úpravy části lesoparku v Chomutově – dětská ZOO, dětské hřiště, areál drobných šelem a výběh opic

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jan Fibiger, ing. Jaroslav Horký

Datum: 1983

Lesopark Chomutov - studie areálu nočních ptáků

Studie areálu (volier) nočních ptáků lesoparku v Chomutově

Klient: Lesopark Chomutov

Autoři: ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jan Fibiger

Datum: 1983

Studie úpravy Smetanova nábřeží

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

autoři: Ing. arch. Fibiger, Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Heidler, Ing.arch. Ehl, ing. arch. Heidlerová, ing. Sadílek

datum: 1983