Urbanistická studie Smíchov-jih

Komplexní urbanistická studie rozvojového a přestavbového prostoru jižní části Smíchova mezi Knížecí a Hlubočepy, Dívčími Hrady a Císařskou loukou.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Machačová, ing. J. Thomasová

Datum: 2002