Významní klienti

VÝZNAMNÍ KLIENTI

Veřejné organizace a obce

 • Magistrát hlavního města Prahy – Odbor městského investora, Odbor územního plánu
 • Útvar rozvoje hlavního města Prahy (dříve Útvar hlavního architekta)
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 6
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11 - Jihoměstská parkovací a.s.
 • Městská část Praha 14
 • Městská část Praha – Horní Počernice
 • Městská část Praha - Suchdol
 • Město Černošice
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Soukromé organizace a investoři

 • Metrostav Development a.s.
 • Kolbenova City Development a.s. (CODECO a.s.)
 • Smíchov Station Development a.s. (České dráhy a SEKYRA GROUP)
 • SEKYRA GROUP a.s.
 • SKANSKA PROPERTY CR a.s.
 • Pražská energetika a.s.
 • TIDE s.r.o.
 • GAUDÍ s.r.o.
 • SATRA s.r.o.
 • PUDIS a.s.
 • Cityplan s.r.o.
 • Mott MacDonald Praha s.r.o.