Historie společnosti

Společnost VHE a spol., s.r.o. vznikla v roce 2010 po rozdělení původní společnosti VHE a spol. – architektonická kancelář s.r.o., jejíž působení v oboru projektování se datuje od roku 1991. Náš projektový tým se formoval již v průběhu 80. let v tehdejším Urbanistickém středisku Pražského projektového ústavu, vedeném ing. arch. Viktorem Tučkem. Náplní činnosti Urbanistického střediska PPÚ byly především významné urbanistické projekty nových rozvojových obytných oblastí Prahy a s tím související obecná problematika vývoje bydlení a obytné výstavby i vybavenosti. Pracovali jsme i na celé řadě konkrétních architektonických projektů, úspěšně jsme se účastnili několika urbanistických a architektonických soutěží a zabývali jsme se vývojovými a experimentálními projekty zejména v oblasti budoucnosti bydlení.

V roce 1991 jsme s kolegy ing. arch. Ehlem a ing. arch. Heidlerem založili společnou projektovou kancelář – ta se během téměř 20 let společné činnosti podílela na řadě významných urbanistických i architektonických zakázek jak pro veřejnou sféru – zejména pro Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje HMP a jednotlivé městské části, tak pro soukromé investory a stavebníky.

Po letech plodné a úspěšné práce se tato společnost – především s ohledem na individualitu každého z nás – rozdělila a přetransformovala na současnou společnost VHE a spol., s.r.o. a samostatně projektující architekty Ehla a Heidlera. Naše společnost tedy navazuje na více než třicetiletou kontinuitu a zkušenosti projektového týmu a je i nadále připravena poskytovat Vám tak jako doposud spolehlivě a pružně veškeré svoje služby v maximální kvalitě a odborné úrovni.