Profil společnosti

Naše společnost je i nadále zaměřena především na rozvojové a přestavbou urbanistické projekty a zpracování územně-plánovací dokumentace, podkladů a studií i na návrhy menších urbanisticko-architektonických projektů.

Tradičně tvoří značný podíl naší činnosti spolupráce na významných dopravně-urbanistických rozvojových projektech a studiích a na urbanistické koncepci a architektonickém řešení významných dopravních staveb.

S předními odborníky v daném oboru spolupracujeme na projektech a studiích, zabývajících se problematikou dopravy v klidu, parkování a řešení hromadných garáží.

Máme řadu zkušeností z projektů, zabývajících se architektonickým řešením a rehabilitací městského parteru, prostorů městských ulic a náměstí, parků a městské i krajinné zeleně.

Významný podíl naší činnosti tvoří projekty konkrétních staveb a objektů bydlení a vybavenosti, kterým se věnujeme od úvodních úvah a studií až po realizaci.

Kontakt a předávání zkušeností a impulzů s vyrůstající generací architektů představuje pedagogická činnost ing. arch. Valoucha jako externího učitele na katedře sídel a regionů Stavební fakulty ČVUT.