Kdo jsme

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: VHE a spol., s.r.o.

Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 163876

Adresa sídla společnosti a fakturační adresa: Tusarova 1519/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Adresa atelieru a korespondenční adresa: Jeseniova 19/519, 130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mailová adresa: vhe@vhe.cz

IČ společnosti: 246 56 992 DIČ: CZ 24656992 – společnost je plátcem DPH

Statutární zástupce: ing. arch. Klement Valouch – jednatel,

autorizovaný architekt - číslo autorizace 00596
Telefon: +420 602 144 559
e-mail: valouch@vhe.cz

Společník: ing. arch. Jiřina Sedláčková,

autorizovaný architekt - číslo autorizace 01763
Telefon: +420 724 029 449
e-mail: sedlackova@vhe.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 000043-6767690227/0100