Nové webové stránky VHE

Vážení přátelé a návštěvníci našich webových stránek.
Konečně se nám podařilo spustit aktuální webovou prezentaci naší architektonické kanceláře – problémem bylo především naše pracovní zaneprázdnění v posledních měsících - stránky jsou vytvořeny zcela nově, což nám zabralo spoustu času jak při přípravě podkladů, tak při samotném vytváření stránek. Chtěli bychom poděkovat zejména webmasterovi Adamovi za trpělivost a ochotu, se kterou se snažil naplnit a zrealizovat naše požadavky a představy.

Kromě informací o nás a naší společnosti jsme stránky pojali především jako galerii našich projektů a prací a svým způsobem i průřez dosavadní odbornou činností po celou dobu naší spolupráce, tady i v době před založením samostatné architektonické kanceláře VHE, i když je dlužno přiznat, že prezentovatelné podklady ze staršího období bylo většinou obtížné získat a některé významné projekty zůstaly prozatím nepublikovány – budeme se to snažit ještě napravit a doplnit.
Z novějších projektů jsme vybrali ty, které považujeme ve své kariéře za významné jak pro město a konkrétní lokalitu, tak pro nás a pro utváření našeho odborného profilu i zkušeností. Pro přehlednost a snazší orientaci jsme se pokusili členit projekty do dílčích kategorií a zařadit v čase tak, jak vznikaly, některé práce však toto třídění přesahují a často zahrnují i delší časové období. Přesto věříme, že pro toho, kdo by se chtěl s historií a profilem naší společnosti podrobněji seznámit, bude toto členění dostatečně přehledné a čitelné.

K některým projektům jsme na webové stránky umístili i vybrané pasáže textové části – zejména tam, kde je text v podstatě hlavní nebo důležitou součástí práce. Týká se to například urbanistického rozboru k problematice „Zklidnění Křižovnického náměstí“ a „Zklidnění Severojižní magistrály“, nebo k problematice výškových staveb v Praze ve studii Nádraží Smíchov. Domníváme se, že tyto rozbory mohou být zajímavé i pro širší publikum.

Přestože by jistě bylo možné vše dále vylepšovat, rozhodli jsme se spustit „zkušební provoz“ prezentace na webových stránkách v této aktuální podobě a věříme, že se nám i s Vaším přispěním podaří stránky ještě doladit. Budeme Vám proto vděčni za jakékoliv připomínky, náměty a odezvy. Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že pro Vás bude naše prezentace zajímavá a že v ní brzy přibudou i další (Vaše) projekty, na kterých s Vámi budeme rádi spolupracovat.

26. 10. 2010

Ing. arch. Klement Valouch