Obchodní zastoupení fy Hanák a veterinární klinika Praha – Křeslice

Ověřovací urbanisticko-architektonická studie využití území v Praze – Křeslicích v sousedství obchodní zóny Čestlice pro budovu obchodního zastoupení firmy Hanák (výroba a prodej kuchyňského nábytku a vybavení) se vzorkovou prodejnou a pro budovu veterinární kliniky – podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 05/2006