Studie Suchdol – Internacionální ul.

Urbanistická studie s regulačními podmínkami pro dostavbu hlavních městských prostorů v centru městské části Prahy – Suchdola.

Klient: Městská část Praha - Suchdol

Autoři: Ing. arch. Valouch, Ing. arch. Sedláčková, spolupráce ing. arch. Foglarová

Datum: 1995