Rekonstrukce parků V středu ve Vokovicích a Moravanů v Malém Břevnově byly dokončeny

V prvním říjnovém týdnu proběhly kolaudace rekonstrukce parků V středu a Moravanů v Praze 6, které projektovala naše kancelář.

V parku Moravanů byly obnoveny veškeré parkové cesty a mobiliář, provedena celková rekonstrukce stávající zeleně a doplnění zeleně nové, při Bělohorské ulici byla realizována gabionová protihluková stěna a v severní části parku nové dětské hřiště, které bude výhledově sloužit nejen veřejnosti, ale i sousedící mateřské škole, jejíž realizace se podle našeho projektu v současnosti připravuje. Z původního projektu bohužel nebyl realizován objekt slunečních hodin „GNÓMÓN“ (viz prezentace v galerii projektů) ale věříme, že toto rozhodnutí nebylo konečné a že časem prostor parku ještě oživí.

Rekonstrukci parku prováděla SSK – stavební společnost Kolář s.r.o. - se spoluprací během realizace jsme byli velmi spokojeni a chtěli bychom poděkovat nejen panu Pavlu Kolářovi, ale i pracovníkům investora – MČ Praha 6 paní ing. Olze Volkové a panu Stanislavu Votrubovi za pro nás příjemnou součinnost a za jejich nemalý podíl na zdaru celého díla.

Druhý projekt – park „náměstíčko V středu“ ve Vokovicích – ač plošně menší, přinášel během stavby více problémů, zejména díky ne zcela dotažené koordinaci projektu navazujících komunikací kolem parku. Během stavby jsme museli měnit a přizpůsobovat především výškové řešení terénu a cest, což někdy vedlo k některým původně nezamýšleným úpravám.

Nakonec se ale i přes tyto potíže ve spolupráci s realizační firmou KOMEST spol. s r.o. a jejími zástupci ing. Konečným a ing. Daníčkem a stavbyvedoucím panem Havelkou vše podařilo zvládnout a výsledek považujeme z našeho pohledu za dobrý, i když by jistě bylo co vylepšovat. I zde bychom rádi poděkovali paní ing. Volkové a panu Vojtěchu Liškovi z OTI MČ Praha 6 i panu ing. Neradovi, který zajišťoval technický dozor investora.

Pokud budete mít příležitostně čas a náladu na procházku těmito končinami, budeme rádi, když tyto dva parčíky navštívíte - budeme Vám samozřejmě vděčni za Vaše postřehy, náměty a připomínky. Pro nás to byla velmi příjemná a v mnohém poučná práce a těšíme se v budoucnu na další podobné úlohy.

27. 10. 2010

Ing. arch. Klement Valouch