STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ ŠKOLSKÉHO AREÁLU V HORNÍCH POČERNICÍCH

Studie úpravy okolí školského areálu v Horních Počernicích.

Klient: Městská část Praha – Horní Počernice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 01/2013

Cílem studie je ověření možností výhledového využití a uspořádání území a výhledové doplnění dalších aktivit v centrální oblasti Horních Počernic v okolí stávajícího školského areálu (cca v rozsahu území mezi ul. Lipí, Běluňská, Chodovická, Libáňská, Javornická, Jívanská a Ratibořická).

V bezprostřední souvislosti s  areálem škol je aktuálně uvažováno se stavbou víceúčelové haly a výhledově s postupným doplňováním dalších volnočasových aktivit. Studie ověří variantní možnosti situování a řešení dalších nebo doplnění stávajících aktivit v této oblasti, zejména v prostoru přilehlého parku a ploch zeleně (hřiště pro menší i větší děti a mládež, „psí louka“, inline bruslařská dráha, relaxační prostor pro seniory apod.).

Součástí návrhu bude i řešení dopravní obsluhy, potřebného parkování, vazeb na MHD, pěších vazeb a městských veřejných prostorů a návrh zásad řešení městské a parkové zeleně.